Rodzaje

Zrębki/ścinki z drewna

to rozdrobnione drewno w postaci długich na 5-50 mm nieregularnych kawałków.

Mogą pochodzić : - pierwszego trzebienia drzewostanów, wierzchołków i innych pozostałości po wyrębach, podczas obrabiania kłód w tartakach, z szybko rosnących plantacji wierzby, z odpadów drzewnych w dużych zakładach przetwarzających drewno.

Biomasą nazywamy też wszelkiego rodzaju odpadki z gospodarstw rolnych i domowych (komunalne), pozostałości po zieleni ogrodowej bądź miejskiej, pozostałości z leśnictwa i organiczne odpady przemysłowe. Najogólniej mówiąc, biomasa to po prostu materia organiczna – są nią zatem wszystkie substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, ulegające procesowi zwanemu biodegradacją. Należy ona do najstarszych, a jednocześnie szeroko obecnie wykorzystywanych naturalnych i odnawialnych źródeł energii.

Co istotne, wykorzystywanie biomasy jako paliwa jest w pełni nieszkodliwe dla środowiska. Podczas jej spalania bowiem, ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery zostaje zrównoważona ilością CO2 pochłanianego przez rośliny podczas ich wegetacji. Te z kolei dzięki procesowi fotosyntezy odtwarzają biomasę - to tzw. zamknięty obieg CO2 . Taki sposób ogrzewania staje się więc nie tylko pożyteczny, przyjazny środowisku ale i opłacalny.

W naszym rozwiązaniu kotła biomasowego stosujemy jako paliwo podstawowe zrębki drzew liściastych, ze wzgledu na ich wysoką wartość opałową (ok. 16 kJ/kg) przy zachowaniu konkurencyjnej ceny w porównaniu np. do peletu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy znacznie niższe koszty eksploatacji, co w dłuższym okresie przekłada się na zdecydowanie niższe koszty ogrzewania.

 

Pocięta wierzba energetyczna - przykład

W Polsce jedną z najczęściej uprawianych roślin energetycznych jest wierzba wiciowa (zwana też energetyczną). Jej uprawa w naszym kraju jest opłacalna ze względu na warunki klimatyczne, które są korzystniejsze od warunków panujących np. w Szwecji.

 

Mając np. 30 arów wierzby wiciowej (energetycznej), zapewnimy sobie odnawialne paliwo na ok. 20 lat.

 

 

 

Pelet - nam chodzi głównie o pelet przemysłowy i tzw. agro pelet - przykład

jest on produkowany z odpadów drzewnych - najczęściej z trocin i wiórów.

Ma wygląd długich na kilka cm tzw.granulek o średnicach 6-25 mm. Granulat wytłacza się w prasie rotacyjnej pod dużym ciśnieniem bez dodatku substancji klejącej. Pelet jest paliwem łatwym do transportowania i magazynowania. Posiada bardzo niską zawartość popiołu.

 

WAŻNE !!!

  • wilgotność zrębki powinna wynosić ok. 20%.