Patent na oszczędzanie

 

 

Do podgrzania 150 litrów wody temperatury 400C potrzebujemy energii z 2,4 kg węgla lub 3,3 kg miału (przy sprawności kotła na poziomie 30%), bądź 2,2 kg koksu (przy sprawności kotła 45%).

Tą samą ilość energii cieplnej dzięki zastosowaniu naszego kotła uzyskamy spalając 6,5 kg drewna w postaci zrębki drzewnej.Technologia zastosowana w naszym kotle pozwala na całkowite dopalenie związków lotnych, czyli gazów zawartych w paliwie, takich jak wodór, tlenek węgla i trochę metanu. Tradycyjne kotły nie spalają tych gazów, które ulatując kominem powodują stratę energii i zanieczyszczają atmosferę.