Zasada działania

Zasada działania kotła na zrębkę drzewną na przykładzie kotła Altereco.